Bound Maria Ozawa is receiving seriously hardcore treatment