Ryo Tsujimoto,Tsubasa Miyashita in Election of The Black Or White